World Library  

Bio:
Ulukau: In the same way that unexplained supernatural interpretive powers can be divinely given to a person, so knowledge and understanding can come to the person who makes the effort to read the language and words of this electronic library.

Please visit http://ulukau.org for more information.

General Information:
The purpose of Ulukau, the Hawaiian Electronic Library, is to make these resources available for the use, teaching, and revitalization of the Hawaiian language and for a broader and deeper understanding of Hawaiʻi.

Supporting Organizations

Ulukau was founded by Hale Kuamoʻo and is co-sponsored by Hale Kuamoʻo, Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani, University of Hawaiʻi at Hilo and the Native Hawaiian Library, ALU LIKE, Inc.

Founding financial support was provided by the Administration for Native Americans. Continuing support is provided by the Department of Education.

Financial or other support was also generously given by ʻAha Pūnana Leo, the Archives of Hawaiʻi, the Association of Hawaiian Evangelical Churches, the Atherton Family Foundation, Dorothy Barrère, the Bishop Museum, Center on Disability Studies (University of Hawaiʻi at Mānoa), Keola Donaghy, the Dwayne & Marti Steele Fund of the Hawaiʻi Community Foundation, Edith Kanakaʻole Foundation, Editions Limited, the Frear Eleemosynary Trust, the Hawaiʻi Conference of the United Church of Christ, the Hawaiʻi Conference Foundation (UCC), Hawaiʻi State Department of Education, the Hawaiian Studies Institute (Kamehameha Schools), the Honolulu Star-Bulletin, the Institute of Museum and Library Services, Kamehameha Publishing, the Kamehameha Schools, Kamehameha Schools Curriculum Support & Dissemination Branch, Kamehameha Schools Press, Kawaihuelani Center for Hawaiian Language (University of Hawaiʻi at Mānoa), Kumu Pono Associates, Music Entertainment and Learning Center, Honolulu Community College, University of Hawaiʻi, Native Hawaiian Education Council, the Nature Conservancy, New Zealand Micrographic Services Ltd, the Office of Hawaiian Affairs, Mr. & Mrs. Michael O'Neill, Pacific American Foundation, Pacific Resources for Education and Learning, Partners In Development Foundation, Pauahi Publications, Pili Press, the Polynesian Voyaging Society, Queen Liliʻuokalani Children's Center, Reverend Joel Hulu Mahoe Resource Center, Kekeha Solis, Stacey Leong Design, the State Council of Hawaiian Congregational Churches, the State Department of Education, the Strong Foundation, UH President Evan Dobelle's Initiative for Achieving Native Hawaiian Academic Excellence, University of Hawaiʻi Press, UH Press Journals Department, Waihona ʻĀina Corporation, and Laiana Wong.

Special acknowledgment is given to those institutions that have preserved the Legacy archival materials and shared them with the world and helped this electronic library, including Archives of Hawaiʻi, Bishop Museum Library and Archives, Hawaiian Collection (University of Hawaiʻi at Hilo), Hawaiian Collection (University of Hawaiʻi at Mānoa), Hawaiian Historical Society Library, Hawaiian Mission Children's Society Library, and the Kamehameha Schools Archives.

 
 • Cover Image

He Moolelo No Kekahi Mau Koa Kaulana (A History of Some Famous Sol...

By: M. Goldberg

O ka hoike ana aku i ke kulana o ka oihana koa i loaa i ke Duke o Welinetona a me Ilamuku Ne maloko o keia Buke, oia no kekahi o na haawina like i ao ia aku i na haumana maloko o na kula a puni ka honua nei. Aole wale no ko laua ao ana i ke koa i lilo ai laua i mea kaao nui ia! O ka loaa ana ia laua o na kulana kiekie loa iloko o ka aina! O ka loaa ana ia laua ka hanohano o ke alakai ana i ka miliona o na koa! A o ka laua mau hana wiwo ole maluna o na kahua kaua, oia ka ...

Read More
 • Cover Image

He Moolelo No Kamapuaa

By: Kuleana Kope

O ka nani o keia moolelo, e ka makamaka heluhelu, aole ia he mea ahuwale. He mea pahaohao kekahi o ka Kamapuaa mau hana i loko no o ke ku ole o ia mau hana i na loina me na kuluma o kona wa. Peia paha e ike ai kanaka e no ke ao akua mai o Kama, a ua paa ia ia ka mana hookalakupua e lanakila ai o ia ma luna o na hoa paio ikaika he nui wale. O na wahi kinaunau nae o Kamapuaa kekahi mea e hoihoi pu ai ka moolelo ia kakou kanaka. Ma kona hanau ia ana, he kino kaula kona, aol...

Eia la, ke panee ia aku nei keia moolelo no loko mai o na ulu ohia loloa ma kai mai o Panaewa a i uka la o Waiakea, he kaao no Kamapuaa, he kupua e kaulana nei a puni ka paeaina i kana mau hana kupaianaha me kona ano he akua puaa ku i ke aiwaiwa. No Kamapuaa, he kupua, he puaa, he kanaka; ike ia i loko ona na ano no hoi i paa i loko o kakou pakahi a pau, na hemahema me na ikaika o ke kanaka, he akamai, he kolohe, he apiki, he ikaika ma ke kaua, he aea, he pakela ai (he a...

Read More
 • Cover Image

He Mo'Olelo No 'Ivanaho

By: Lokahi Antonio

O ke kaao moolelo o Ivanaho, aole no i hoomaka mai ia mai kona mau la opiopio mai a hiki i kona hopena, aka, ua hoomaka mai no ma hope iho o kona hoi ana mai i Enelani, ma hope iho o kona hele ana me Rikeke I o Enelani i ke Kaua Kea, o ia hoi ke Kaua Kerusade i Palesetina. O ke "Koa o Ivanaho," he punahele no ia na ka Moi Rikeke I i kapa ia o ka "Puuwai Liona," a na ua Moi wiwo ole la i hooili aku i ka inoa "Koa o Ivanaho," ma luna ona, a o kona inoa maoli nae o Wilifere...

I loko o kela okana aina oluolu o Enelani e hoopulu ia ana e ka muliwai Dona, ma laila kekahi ululaau nui i ka wa kahiko nana i uhi aku i ka hapa nui o na awawa a me na puu e waiho ana ma waena o Sefila a me ke kaona oluolu o Donekesata. O na koe o ua ululaau nunui nei, e ike ia no ia i keia manawa ma na noho hanohano o Wenewota, Wanalife, a me Rotehama a puni. Ma anei i holoholo ai i ka wa kahiko ke deragona kupua o Wenale; a ma anei no i hoouka ia ai ka nui o na kaua w...

Read More
 • Cover Image

He Mo'Olelo No 'Aukelenuia'Iku

By: Abraham Fornander

O keia moolelo o Aukelenuia iku, o ia kekahi o na moolelo kaulana loa ma Hawaii nei. O Kuaihelani ka aina. O Iku ke kane, he alii. O Kapapaiakea ka wahine. Na laua na keiki he umikumamalua. E hoomaka ana ka olelo ma Kuaihelani. Eia na inoa o na keiki: Kekamakahinuiaiku, Kuaiku, Nohoaiku, Heleaiku, Kapukapuaiku, Heaa iku, Lonoheaiku, Naaiku, Noiaiku, Ikumailani me Aukelenuiaiku. He mau kane, a me Kaomeaaiku, he wahine. O Aukelenuiaiku ka mea nona keia moolelo. Mai ka hia...

Ma anei e ike ai kakou i ka poino o Aukelenuiaiku a me kona pakele ana i ka make a kona kaikuaana huhu, aloha ole. A haule o Aukelenuiaiku i loko o ka lua, kahea iho ua kaikuaana huhu la, penei: “E Kamooinanea e, eia mai ko ai la, ai ia mai.” la ia e kahea ana, holo maila kekahi kaikuaana o Aukelenuiaiku (he kaikuaana aloha ia ia), kahea ihola ma ka waha o ka lua, “E Kamooinanea e, mai ai mai oe! O ko moopuna mai no, o Aukelenuiaiku e lele akula.” Ma keia haule ana o Auk...

Read More
 • Cover Image

Punia

By: Lokahi Antonio

I ka poe heluhelu o ka Hoku Hawaii, eia makou ke hoopuka aku nei I keia wahi Moolelo Hoonanea, no ka pomaikai o ko ka Hoku poe heluhelu. He wahi moolelo kahiko keia no kela au kahiko o ka aina. A ua hoopuka aku makou i keia no keia mau pule e nee nei, me ka manaolana, ma ka hoomaka hou ana o keia makahiki ae, e oili aku ai ka “Moolelo Nani o Bene Ha”, a he moolelo hoi i hoopuka ia e kekahi kenelala kaulana o Amelika. Ua hoouna aku makou i ka puke o ia moolelo kaulana i A...

E noho ana ma kekahi wahi ma uka o Kohala, i kela au kahiko loa o ka aina, he kane me kana wahine. O ka inoa o ke kane, o ia no o Leimakani. A o ka inoa hoi o ka wahine, o ia o Hina. He loihi na la o ko laua noho ana me ka loaa ole o ka hua o ko laua noho hoao ana. O ka hana maamau i keia kanaka, o ia no ka mahiai uala ma uka paha o Honoipu. A o kana lawaia mau e hele ai, o ia no ka luu ula i kai o ia kahakai. Ia laua e noho ana me ka maikai, ua hoomaka maila o Hina e o...

Read More
 • Cover Image

Kamehameha and His Warrior Kekuhaupi'O

By: Samuel M. Kamakau

Beginning with the traditional history of the great chief ‘Umi and ending with the death of Kamehameha III in 1854, this volume covers the rediscovery of the Hawaiian Islands by Captain James Cook, the consolidation of the Hawaiian Kingdom by Kamehameha I, the coming of the missionaries and the changes affecting the kingdom during the first half of the nineteenth century. Originally, this history was written by Kamakau in Hawaiian as a series of newspaper articles in th...

The first article, dated December 16, 1920, was entitled “A Tale of Kekuhaupi‘o, the Famous Warrior of the Era of Kamehameha the Great (Written for the readers of Ka Hoku o Hawaii).” The serial initially focuses on the story of Kekuhaupi‘o, an exceptionally strong and skillful Hawaiian warrior from Ke‘ei, South Kona. As with most noted warriors, he was a master in the ways of battle strategy and in understanding human nature in his enemies and allies alike. Kekuhaupi‘o a...

Read More
 • Cover Image

Ka'Ehuikimanoopu'Uloa

By: William Henery

The Hale Kuamoo–Hawaiian Language Center supports and encourages expansion of Hawaiian language as the medium of education, business, government, and other contexts of social life in Hawaii. The Center provides professional and material resources necessary to address this goal including educational support in the development of curriculum materials for Hawaiian medium education, teacher training, Na Maka O Kana Hawaiian language newspaper, and the Mamaka Kaiao dictionary...

He wahi manao hoolauna keia no ka poe e heluhelu mai ana i keia mookaao i hooili ia mai ia kakou e na kupuna o Hawaii nei. Ua hanau ia mai ka mea nona keia moolelo, o ia hoi o Kaehuikimanoopuuloa, ma ke ano he mano, a ua kapa ia kona inoa ma muli o ka lauoho ehu o ke akua mano kaulana o Puuloa, o Kaahupahau. A ia oukou e heluehlu ana i keia mookaao no Kaehuiki a me kona mau hoaalii mano, e kupu mai ana paha he mau ninau no ua poe mano nei. No ka mea, ua kapa ia kona ino...

Read More
 • Cover Image

He Moolelo Kaao No Iwa

By: Kapulani Antonio

The Hale Kuamoo–Hawaiian Language Center supports and encourages expansion of Hawaiian language as the medium of education, business, government, and other contexts of social life in Hawaii. The Center provides professional and material resources necessary to address this goal including educational support in the development of curriculum materials for Hawaiian medium education, teacher training, Na Maka O Kana Hawaiian language newspaper, and the Mamaka Kaiao dictionary...

Ua pai ia He Moolelo Kaao no Iwa i ka nupepa Ka Hoku o Hawaii i ka makahiki 1908. A ua pai hou ia me ka hahai ana i ke kulekele no ka hoano hou, ka hooponopono a me ka loihape ana e ka Hale Kuamoo. O kekahi laana ka waiho ana i na huaolelo i hoomaaka ia ma ke ano he hoike manao o ka mea kakau. Ua hookomo ia hoi ka manao o ka hoano hou ma na kuhia o lalo. Eia hou, na ka mea hoano hou no i haku i na olelo ma na kahaapo kihikihi [ ] ma muli o ka pelu ia o ke kope kumu. Ua...

Read More
 • Cover Image

He Moolelo Hooniua Puuwai No Olando Kaaka (A Heart Stirring Tale o...

By: W. D. Alexander, Jr

Aia ma kekahi la malie lailai o ka malama o Mei, iloko boi o ke kan kupulau, e ku ana he kanaka opio a ui lua ole ma ka aoao akau o ua muliwai la o James, ma kahi he kanakolukumamalima mile mauka aku o ke kulanakauhale. Ma keia wahi a keia opio e ku nei, he wahi ponaha malaelae uuku wale no keia, oiai, ua nee papa. ka ululaau mao a maanei o ia wahi a kiei i ka muliwai. O ka opio e ku nei, me he la aole paha i kaupono aku kona mau makahiki i ka iwakalua, aka, iloko no nae...

Read More
 • Cover Image

Moolelo Hawaii O Kalapana: Ke Keiki Hoopapa O Puna

By: William H. Wilson

Hoolaa ia keia moolelo ia Keonaona Lorch, ke kanaka kaha kii o keia moolelo nei o Kalapana. He nani kona hilinai i ke akua a me kona hoike mau ana i kona oiaio ma kana mau hana a pau.

O Kanepoiki ke kane a o Halepaki ka wahine. O laua na makua o Kalapana, ke keiki hoopapa. O Kona, mokupuni o Hawaii, ko Kanepoiki one hanau a he keiki papa no hoi o ia no ia aina. A i Kauai, A ke ao lewa i luna, A ka pua nana i kai o Wailua, i hanau ia ai o Halepaki. O Kapalaoa kekahi inoa o Halepaki a ua kapa ia ka aina ana i noho ai i Kona o Kapalaoa.

Read More
 • Cover Image

He Moolelo Aina No Kaeo Me Kahi Aina E Ae Ma Honuaula O Maui : A C...

By: Kepa Maly

This collection of oral history interviews was compiled by Kumu Pono Associates LLC, at the request of Sam Garcia, Jr., and Jon Garcia, and accompanies a collection of historical accounts dating from the 1790s to the 1950s. The larger study was undertaken as a part of a planning and land use program for a small parcel of land which the Garcia brothers inherited from their mother, Marjorie Kalehua Cockett-Garcia. The 5.497 acre parcel of land (TMK 2-1-007:067), is situate...

Read More
 • Cover Image

He Moolelo Aina No Kaeo Me Kahi Aina E Ae Ma Honuaula O Maui : A C...

By: Kepa Maly

The following collection of archival and oral historical records was compiled by Kumu Pono Associates LLC, at the request of Sam Garcia, Jr., and Jon Garcia, owners of a 5.497 acre parcel of land, situated in the ahupuaa (native land division) of Kaeo, in the Honuaula region of Maui (TMK 2- 1-007:067). The Garcia parcel extends from near sea level at the shore to about fifty feet in elevation above sea level, and the family proposes to develop their five-plus acre parcel...

Read More
 • Cover Image

He Moolelo Aina : A Cultural Study of the Puu O Umi Natural Area R...

By: Kepa Maly

As a part of a state-wide program designed to protect, restore, and further the public benefit of significant Hawaiian natural resources making up three existing Natural Area Reserves, and one reserve, all on the island of Hawaii, Ms. Lisa Hadway, Natural Area Specialist for the State of Hawaii Department of Land and Natural Resources-Division of Forestry and Wildlife (DLNR-DOFAW), requested that Kumu Pono Associates LLC conduct detailed historical-archival research that...

Read More
 • Cover Image

He Moolelo Aina : A Cultural Study of the Puu Makaala Natural Area...

By: Julie Leialoha

Waiakea, and Keauhou lands. Indeed, tradition also tells us that the gods and goddesses of these forest lands were very protective of them. In olden times, travel through them was accompanied by prayer, and care. Traditions tell us that many a careless traveler, or collector of resources, found themselves lost in a maze of overgrowth and dense mists as a result of disrespectful and careless actions. In the Hawaiian mind, care for each aspect of nature, the kino lau (myr...

Read More
 • Cover Image

Moloka'I: Where I Live

By: Julie Stewart Williams

Ahupuaa is a section of land most often running from the mountains to the sea. Within most ahupuaa were three areas: uka (upland), kula (plains and fields), and kai (sea and nearby land). These areas contained almost everything people needed to survive. Two words are in the word“ahupuaa:” “ahu” for altar and “puaa” for pig. An altar of stones was built on the ahupuaa boundary in honor of the god Lono. Lono was the god of peace, rain, clouds, winds, the sea, agr...

Read More
 • Cover Image

O Na Mole E Ke Anahonua (About the Roots of Geometry)

By: A. M. Legendre

1. O ke Anahonua ka mea e i ike ai ke ano o na mea i hoopalahaiahaia, oia na kaha, a me na ili, a me na paa. Ekolu mau ano o na mea i hoopalahaiahaia, he loa, he laula, a he manoanoa. 2. O ke kaha ; he loa wale no ko ke kaha; aole laula, aole manoanoa. O na welau o ke kaha he mau kiko ia: nolaila, o ke kiko, aole ona loa, aole laula, aole manoanoa, aka he wahi e ku wale ai no. 3. O ke kaha pololei ka loa pokole mai kekahi kiko a i kekahi kiko. 4. O ke kaha pololei o...

Read More
 • Cover Image

Moku Ka Pawa

By: Keoni Kelekolio

E na makamaka pulama mau i ka olelo makuahine e noho mai nei mai kaulana a ka La i Kumukahi a i komohana a ka La i Lehua, welina me ke aloha. O ka La ka mea e malamalama ai ke ao; mahalo ia kona malamalama, o ia kekahi mea nui ma ko kakou ola ana. O ka malamalama, olelo ia ua like ia me ka naauao, a ua laha ia manao i loko o na mele a me na olelo noeau. Eia nae, pehea hoi ka wa loaa ole o ka malamalama He aha ka manao kuuna Hawaii no ka po Ma ke mele koihonua...

O Kona, ka aina o ke kai maokioki e waiho kunihi ana i ka pa olu mai a ka makani Eka, o ia kahi i noho ai ke alii, o Makalii kona inoa. O ke ano o ia alii, he pi a he makona. Aole e nalo ka iwi o ke alii ino, o ko ke alii maikai ke nalo. Upu ae kona manao ino e pilikia ai ka aina, ka poe, a me na holoholona. O kona manao, o ia ke kaili ana i ka ai a pau a nele loa ka aina. I mea e hooko ai i kana mea kolohe i hooholo ae ai, hoiliili aku o ia i na ai a pau o ka aina, o ke...

Read More
 • Cover Image

Na Mele O Hawaii Nei: 101 Hawaiian Songs

By: Samuel H. Elbert

These 101 songs are all postmissionary and owe their musical origin to missionary hymns. None of them are technically chants but some, such as " 'Alika," "Hole Wai-mea," and "Maika'i Kaua'i," are chants that have been edited and set to music. The songs date from the mid-1850's to 1968—the date of Mary Kawena Pukui's Christmas song translations. The majority are from the time of the monarchy and so are already somewhat venerable. Nearly all are sung often today and are we...

Read More
 • Cover Image

Na Mele Aimoku

By: Hawaiian Historical Society

The Hawaiian Language Reprint Series was established by the Hawaiian Historical Society to make available to students and scholars books that were printed in the Hawaiian language during the 19th and early 20th centuries. Most have long been out of print, and access to surviving editions is generally limited to libraries and private collections. We hope that making these texts accessible will foster the use and appreciation of the Hawaiian language, encourage the buildin...

I haku 'ia maila i makana ho'ohanohano no ka Mo'i David Kalakaua, 'o keia ka puke mele ho'okahi o kona 'ano i pa'i 'ia i ke au o ke Aupuni Mo'i Hawa'i. Ho'okino ihola ia, ma ke 'ano hou, i ka hana kuluma o ka haku mele 'ana no na ali'i. He 'oihana loea ka haku mele 'ana, a he hana ia. i apo nui 'ia e ka lehulehu a ma waena o ka po'e ali'i no ho'i. He loina kahiko ka hanana mele, oli a hula no ka hanohano o ke ali'i nui, a ho'omau 'ia aku ia loina i ke alo ali'i o ke Aupu...

Read More
 • Cover Image

Mauna Kea

By: Kepa Maly

At the request of Stephanie Nagata, on behalf of the University of Hawaii-Office of Mauna Kea Management, Kumu Pono Associates LLC undertook research, compiled a detailed collection of archival-historical records, and conducted oral history interviews with kupuna and elder kamaaina, pertaining to the ahupuaa (native land divisions) of Kaohe, Humuula and neighboring aina mauna (mountain lands) of Mauna Kea, on the island of Hawaii. This work was undertaken as a part of on...

As early as the 1820s, introduced cattle, sheep, goats, and wild dogs had made their way up to the mountain lands, and were bothersome to those who traveled the aina mauna. In 1834, Scottish naturalist, David Douglas was killed by a wild bullock at Keahua-ai (now called Douglas Pit or Kaluakauka), near the boundary of Humuula and Laupahoehoe. By 1850, the natural-cultural landscape of the aina mauna was being significantly altered by the roving herds of wild bullocks, sh...

Read More
 
3
|
4
|
5
|
6
|
7
Records: 81 - 100 of 247 - Pages: 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Fair are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.